Partneři

Spotřebitel.net

spotřebitel.net

Spotřebitelské občanské sdružení Spotřebitel net se sídlem v Praze. Náplní činnosti sdružení je zejména přispívat k rozvoji pro-spotřebitelského prostředí v České republice. Cílem sdružení je prosazování a obhajoba zájmů a práv spotřebitelů, podpora evropské integrace, vytváření a posilování právního vědomí občanů v oblasti obrany spotřebitele s využíváním všech dostupných forem. 

 

Sdružení českých spotřebitelů

Sdružení českých spotřebitelů (SČS)

SČS v rámci svých reálných kapacit hájí oprávněné zájmy a práva spotřebitelů na vnitřním trhu EU a ČR. K jejich naplňování vychází z dlouhodobé (průběžně aktualizované) strategie, schválené představenstvem v roce 2008.


Fultextové vyhledávání
* Povinné pole
Pomocí tohoto pole najdete vhodné prodejce produktu, který hledáte