Podporujeme

10% ze zaplaceného registračního poplatku odvedeme nadaci dle výběru registrované firmy.

Nadace, které jsme se rozhodli podpořit:

       clovek-v-tisni.gif

Člověk v tísni: Obecně prospěšná společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat dodržování lidských práv ve světě.

 nadace na ochranu zvirat.jpg

Nadace na ochranu zvířat: Nevládní, nezisková organizace, jejímž  posláním je trvale zlepšovat vztah člověk-zvíře-životní prostředí, pomáhat zmírňovat utrpení a zajišťovat životní pohodu zvířat v lidské péči i zvířat volně žijících.

 nadace terezy maxove detem.jpg

Nadace Terezy Maxové dětem: Posláním nadace je umožnit každému dítěti zdravý a bezpečný život v rodinném prostředí.

 nadační fond proti korupci.jpg

Nadační fond proti korupci: Základní vizí NFPK je stav, ve kterém společnost bude vnímat korupci jako zločin a ke korupčníkům bude také jako ke zločincům přistupovat. Kde korupce nebude standardem, ale naopak opovrženíhodnou občasností.

 


Fultextové vyhledávání
* Povinné pole
Pomocí tohoto pole najdete vhodné prodejce produktu, který hledáte