Podmínky užívání

Tyto podmínky upravují pravidla užívání služby umístěné na internetové doméně oversito.cz dále jen "Služba" provozované společností KorCo+, s.r.o., Řeznická 7, Liberec, 46001(dále jen "Provozovatel").

Základní pojmy:

Prodejce = výpis firmy obsahující název, stručný popis a logo na webu www.oversito.cz
Uživatel = Uživatelem je každý návštěvník webových stránek www.oversito.cz, který zobrazí jejich obsah.

Obecné podmínky

 1. Služba je poskytována zdarma.
 2. Tyto Podmínky jsou platné a účinné dnem 1. 7. 2012.
 3. Provozovatel neručí za bezchybnou funkčnost, správnost informací a úplnost obsahu. Veškerý obsah na stránkách ovesito.cz je chráněn autorským zákonem, jeho šíření bez výslovného souhlasu Provozovatele je zakázáno.
 4. Uživatel se může do Služby bezplatně registrovat. Stane se tak registrovaným uživatelem, kterému jsou dostupné plné funkce Služby.
 5. Provozovatel má právo zrušit účet registrovaného uživatele v případě nečinnosti delší než 1 rok, dále v případě, že poruší ustanovení v těchto podmínkách užívání služby.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit webové stránky a informace na nich uvedené upravovat či měnit bez předchozího upozornění.
 7. Kliknutím na některé odkazy uvedené na stránkách www.oversito.cz, lze opustit tyto stránky. Stránky jiných subjektů, na něž odkazují stránky provozovatele, nejsou stránkami provozovatele, ale jsou provozovány jinými subjekty a provozovatel neodpovídá za jejich obsah či informace v nich uvedené.
 8. Je zakázáno jakýkoliv text ve formě uvedené na těchto stránkách publikovat na jiných internetových stránkách nebo v tištěné formě bez písemného souhlasu provozovatele těchto stránek.
 9. Pokud není uvedeno jinak, autorská práva k obsahu Webu jsou majetkem provozovatele. Veškerý obsah stránek Webu včetně textů, dokumentů, web designu, doporučení, grafiky je chráněn autorským právem. Tyto materiály lze užívat výhradně pro osobní a nekomerční účely.
 10. Provozovatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu či poškození virem při stahování údajů ze stránek.

  Obsah sekce Žebříčky prodejců

 11. Uživatel je oprávněn prostřednictvím webu vkládat k prodejcům uživatelské recenze a příspěvky v diskuzích. Dále je Uživatel oprávněn hodnotit procentuálně jednotlivé Prodejce hvězdičkami.
 12. Autoři příspěvků v diskuzních fórech jsou odpovědni za vlastní názory. Provozovatel nenese zodpovědnost za jejich obsah.
 13. Uživatelské příspěvky znázorňují názory a postoje pouze jejich autorů, nikoliv názory Provozovatele.
 14. Provozovatel neodpovídá za pravdivost údajů zobrazených v příspěvcích a za soulad těchto informací s právními předpisy. Příspěvky tak mohou vyjadřovat pouze subjektivní názor, který sám o sobě nemusí poskytovat úplnou a pravdivou informaci o kvalitě online prodejců zboží nebo služeb.
 15. Umístění Prodejce v žebříčku závisí zcela automaticky na jeho dosaženém procentuálním hodnocení. Provozovatel nenese zodpovědnost za umístění prodejců v žebříčku.
 16. Provozovatel neručí za správnost dat uvedených u jednotlivých online prodejců.

  Příspěvky v diskuzních fórech

 17. Všechny vložené příspěvky jsou majetkem Provozovatele a jejich autor tím předává práva: používat, upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, veřejně vystavovat, reprodukovat, publikovat tyto příspěvky a to i tehdy, pokud jsou dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském.
 18. Vložením příspěvku dává Uživatel Provozovateli svolení k užití příspěvků ve formě zpřístupnění třetím osobám. Provozovatel je oprávněn právo k užití příspěvků udělit třetí osobě (jako výhradní nebo nevýhradní).
 19. Provozovatel má právo vymazat jakýkoliv příspěvek, který obsahuje vulgární a jiná nevhodná slova, který odporuje dobrým mravům nebo nesouvisí s tématem. O odstranění příspěvku není provozovatel povinen Uživatele informovat nebo mu sdělit jakékoli důvody odstranění.
 20. Uživatel se vložením Příspěvku vzdává jakéhokoliv nároku na odměnu a prohlašuje, že nebude omezovat způsob použití jím vložených příspěvků.
 21. Provozovatel má právo zrušit účet registrovaného uživatele v případě nečinnosti delší než 1 rok, dále v případě, že poruší ustanovení v těchto podmínkách užívání služby.

  Obsah sekce Užitečné informace

 22. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv hmotné či nehmotné škody vzniklé v souvislosti s užitím či neužitím informací zveřejněných na těchto stránkách.
 23. Veškeré informace na stránkách jsou poskytovány při nejlepším vědomí a svědomí provozovatele, který nenese odpovědnost za jejich aktuálnost, úplnost či technickou přesnost.

  Obsah sekce Vzory dokumentů ke stažení

 24. Provozovatel stránek neručí za případné nepřesnosti a chyby v obsahu dokumentů a nezodpovídá za případné škody způsobené použitím těchto dokumentů a informací na těchto stránkách.
 25. Jakékoliv využití vzoru, dokumentu či informace je zcela na rozhodnutí a zodpovědností uživatele.

Fultextové vyhledávání
* Povinné pole
Pomocí tohoto pole najdete vhodné prodejce produktu, který hledáte